Slide
ต้องการขายฝาก
หรือจำนองอสังหาริมทรัพย์
ไม่ว่าความต้องการของคุณจะเป็นแบบใด
ทางเรายินดีให้คำปรึกษาแนะนำโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
ซื่อสัตย์ จริงใจ ยุติธรรม
ต้องการขายฝาก จำนอง คลิ๊กที่นี่
Slide
สร้างผลตอบแทนที่มั่นคงปีละ 9-12%
โดยมีทรัพย์มูลค่าสูงค้ำประกัน
ถูกต้องตามกฎหมาย 100% จดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน
ความเสี่ยงต่ำเพราะมีหลักทรัพย์มูลค่าสูงกว่าเงินกู้ค้ำประกัน
สร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในภาวะเศรษฐกิจผันผวน
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

นักลงทุน

คำนวณผลตอบแทนที่จะได้รับ (ต่อ 1 เดือน)
9
1
Total 


ลงทุนขายฝาก จำนองกับเราดีอย่างไร

นิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมาย

นิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำนิติกรรมทุกอย่าง

ปลอดภัยสูงสุดและเชื่อถือได้

นิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำนิติกรรมทุกอย่าง

ทีมผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาและเอกสารทางกฎหมาย

นิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำนิติกรรมทุกอย่าง

มีโฉนดมูลค่าสูงค้ำประกัน

นิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำนิติกรรมทุกอย่าง

กระจายพอร์ตการลงทุน

นิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำนิติกรรมทุกอย่าง

ผลตอบแทนคงที่ 9 – 12 % ต่อปี

นิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำนิติกรรมทุกอย่าง

ขั้นตอนและวิธีการรับขายฝากและจำนอง

ติดต่อเพื่อยื่นเสนอลงทุน

ผลตอบแทนสูง ถูกต้องโดยทำนิติกรรมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ที่กรมที่ดิน  ปลอดภัย ความเสี่ยงต่ำ เป็นการให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักทรัพย์มูลค่าสูงค้ำประกัน

จัดเตรียมเอกสาร

เตรียมเอกสารต่างๆให้พร้อม - เช็คสั่งจ่ายและนัดทำสัญญาขายฝากภายใน 10 วันทำการ

 

ทำสัญญา

ทำสัญญาขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน
ชำระเงินส่วนที่เหลือและรับโฉนดที่ดิน

 

ดัชนีราคาที่ดินจากฐานข้อมูลของธนาคาร

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการรับขายฝากและจำนอง นักลงทุนและผู้ขายฝากต้องไปทำธุรกรรมขายฝากต่อเจ้าพนักงาน ณ สำนักงานที่ดิน ดังนั้น เอกสารที่ต้องจัดเตรียมจะเป็นเอกสารตามที่สำนักงานที่ดินกำหนด ดังนี้ ทั้งนี้ เมื่อทำธุรกรรมที่สำนักงานที่ดินเสร็จสิ้น ชื่อเจ้าของโฉนดจะถูกเปลี่ยนเป็นชื่อของนักลงทุน พร้อมทั้งกำกับว่า “ขายฝาก ระยะเวลา _ปี” นักลงทุนจะเป็นผู้ถือครองโฉนดไว้ตลอดระยะเวลาสัญญา พร้อมทั้งได้รับดอกเบี้ย ณ วันทำธุรกรรมหรือวันที่ครบกำหนดชำระดอกเบี้ยรายปี

บัตรประชาชนของนักลงทุน

นิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน 

ทะเบียนบ้านของนักลงทุน

นิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน 

เอกสารยินยอมจากคู่สมรส

นิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน 

เอกสารประกอบอื่นๆ (ถ้ามี)

นิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน 

หากสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ให้ทางเราติดต่อกลับทางโทรศัพท์หรือไลน์
ส่งข้อมูล
ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 1 ชม. ทำการ
close-link